Mlaj

 Aleš me je povabil, da danes pridem k njemu v Kostelsko dolino, pogledat, kako mu bodo postavili mlaj za srečo v bodočem zakonskem življenju. Ker se bo dogajalo šele po 17. uri sem se odločil, da se malce zapeljem s svojim konjičkom po Kostelski dolini in Beli Krajini. Da pa ne bo samo dolgočasna vožnja, sem se odločil, da si ogledam nekaj naših partizanskih bolnic v Kočevskem rogu.

Do prve partizanske bolnice Jelendol blizu Baze 20 sem se zapeljal preko Mirne Peči, Straže in Dolenjskih toplic. Cesta je že bolj jesensko obarvana. Na izpostavljenih mestih potrebno  biti bolj previden zaradi listja na cesti, še posebej v gozdnatih predelih. Od Baze 20 do Partizanske bolnice Jelendol je bilo seveda tudi nekaj kilometrov gozdnatega makadama. Pot je bila utrjena, a je bila na izpostavljenih delih razmočena, tako da previdnost ni bila odveč. Seveda sem bil edini obiskovalec. Žal pa tudi sami objekti niso preveč vzdrževani.

Partizanska bolnica Jelendol

Prve objekte so začeli graditi spomladi leta 1943, za lokacijo bolnišnice pa so izbrali globoko, gosto zaraščeno kraško uvalo v bližini Baze 20 pod Daleč hribom. Zgrajena je bila iz brun, krita pa s skodlami. Prvih 22 ranjencev je bolnišnica sprejela 6. maja 1943, do konca vojne pa se je v njej zdravilo 330 ranjencev in bolnikov, od katerih jih je 21 izgubilo življenje. Bolnišnico so širili vse do jeseni leta 1944, tako, da je kompleks na koncu sestavljalo 10 lesenih objektov, ki so ohranjeni še danes. Na sredini vrtače stoji največji objekt, baraka za ranjence, poleg nje je kuhinja, poleg teh dveh barak pa so v vrtači še skladišča, operacijske barake in nastanitveni objekti ter štabni objekt. Poleg teh objektov so v sklopu kompleksa še sanitarije, kurišče s krušno pečjo in zbiralniki za vodo.

Žal zapuščeno

Do druge partizanske bolnišnice imenovane Gornji Hrastnik sem nadaljeval vožnjo po Kočevskem gozdu. K sreči nisem srečal nobenega medveda. Partizanska bolnišnica Zgornji Hrastnik je bila partizanska bolnišnica, ki so jo slovenski partizani začeli graditi februarja 1943 v odročnih gozdovih Kočevskega Roga.

Partizanska bolnica Gornji Hrastnik

Prve objekte so začeli graditi v bližini Bukove gorice. Tam je bila sprva samo zasilna postojanka, ki so jo uporabili, da so tja namestili ranjence iz evakuiranega oddelka v Škrilju. Od tam so morali ranjence umakniti med nemško ofenzivo, ki se je začela oktobra 1943, po umiku italijanske vojske iz Slovenije.

Barake

V nekaj manj kot letu in pol, kolikor je bolnišnica delovala, se je v Zgornjem Hrastniku zdravilo več kot 400 ranjencev, večinoma težjih. Umrlo jih je 69. Pokopani so bili na bližnje grobišče. Grobišče je obdano z nizkim zidom, v osrednjem delu pa so grobovi z nagrobniki.

Grobišče Gornji Hrastnik

Bolnišnica je pomenila velik uspeh za narodnoosvobodilno gibanje na Slovenskem, saj je neprekinjeno delovala dobri dve leti, v njej pa so opravljali tudi najtežje medicinske posege.  Leta 1999 so z Odlokom o razglasitvi Partizanske bolnišnice Zgornji Hrastnik za kulturni spomenik državnega pomena objekte ustrezno zavarovali.

Sombrero

Od tu sem šel proti Metliki. Ker me je pot vodila od Metlike proti Črnomlju, sem se pri vasici Otok ustavil še pri znamenitem letalu DC-3. Na robu travnika ob cestnem križišču Otok v Beli krajini stoji vojaška različica letala DC-3. Letalo so imenovali tudi Dakota. Motorno letalo tovarne Douglas je bilo eno najbolj popularnih v zgodovini letalstva med drugo svetovno vojno in po njej. Ostarelo letalo Jugoslovanske ljudske armade so v spomin na medvojno zasilno partizansko letališče postavili pred leti. Med drugo svetovno vojno so iz Bele krajine, ki je bila osvobojeno ozemlje, Angleži in Američani vozili ranjence v zavezniške bolnišnice v Italijo in partizanom pošiljali orožje in drug material. Notranjost letala ni dostopna.

NC-750 vs DC-3

Potem pa počasi proti Kostelu, oziroma Vrhu pri Fari k Alešu. Najlepši del poti je skoraj 20 km od Dola do Gorenje Žage, kjer cesta vijuga tik ob Kolpi.

Kmalu po mojem prihodu so domačini pripeljali smrekice za postavitev mlaja.

Prihod smrekic

Mlaji so imeli bolj simbolični pomen, saj so se ob tej priliki mladi družili, hkrati pa so pripravili nevesti oziroma ženinu slovo od samskega stanu. Mlaji tako označujejo slovo od fantovske oziroma dekliške druščine, hkrati pa tudi slovo iz vasi, kjer sta nevesta oziroma ženin živela. Mlaja je seveda bilo potrebno malce dodelati, da bo ženin zadovoljen.

Malce dodelave

Po vloženem trudu so poizkusno postavili ustrezno obdelana mlaja.  Seveda je vse to bilo za zabavo, saj to nista bila ustrezna mlaja. Tista prava, namenjena ženinu, prideta seveda kasneje.

Preizkusna postavitev

Tista prava mlaja sta prišla seveda kasneje. Da pa med čakanjem ne bi ostali praznih želodčkov, so nas bogato pogostili.

Želodčki bodo polni

Sam nisem mogel pričakati prihoda pravih mlajev, saj me je tema priganjala. Z motorjem ni ravno prijetno voziti po temi. Alešu sem zaželel čimbolj mirno noč in da čimprej pride dan, ko se bo vrgel v zakonski stan. Jaz pa sem jo hitro popihal proti domu.

 

Scroll to Top